Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων

Το Μάθημα “Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων” δε θα πραγματοποιηθεί στις 22/04, λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων της καθηγήτριας και παράλληλης ομιλίας κατά την ώρα του Μαθήματος.
Στο επόμενο μάθημα θα αποφασιστούν οι αναπληρώσεις.