Τουρκία: 8th International Food Safety Congress

Η Τουρκική Ένωση Ασφάλειας Τροφίμων (Turkish Food Safety Association)
διοργανώνει το «8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας Τροφίμων» που θα
πραγματοποιηθεί στις 9-10 Μαΐου 2024 στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με
τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Τροφίμων (International Association
for Food Protection) καθώς και με την υποστήριξη 28 επαγγελματικών
οργανώσεων.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύπτουν
θέματα ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια από την πρωτογενή παραγωγή έως
την κατανάλωση τροφίμων. Μεταξύ των θεμάτων που θα επικεντρωθούν ειδικά στο
Κογκρέσο είναι η νομοθεσία για τα τρόφιμα, οι πολιτικές ασφάλειας τροφίμων
της Τουρκίας και της ΕΕ και η ηθική των τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το κόστος εγγραφής και τη διαμονή
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://www.foodsafetycongress.org/Registration