Τεχνολ. και Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλών – Εργαστήριο 13/12/2023

Το εργαστήριο της Τετάρτης 13/12/2023 για το Τμήμα των 09:00-12:00 και μόνο για αυτό το Τμήμα δεν θα πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του εν λόγω Τμήματος να προσέλθουν για την παρακολούθηση του εργαστηρίου σε όποιο από τα επόμενα Τμήματα τους βολεύει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τετάρτη 13/12/2023 και ώρα 12:00-15:00

Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 09:00-12:00

Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 12:00-15:00

Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 09:00-12:00

Ελένη Καλογιάννη