ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 / ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:15 π.μ. στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος» της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, στη Σίνδο.
Οι απόφοιτοι παρακαλούνται να προσέλθουν από τις 09:00 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, προκειμένου να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα της ορκωμοσίας.
( Όπου ΑΜ = Αριθμός Μητρώου)
ΑΜ ΑΜ ΑΜ
14084 ώρα 9:00 18048 ώρα 9:00 16076 ώρα 9:30
14018 ώρα 9:00 18056 ώρα 9:00 17152 ώρα 9:30
17090 ώρα 9:00 17100 ώρα 9:00 15070 ώρα 9:30
12108 ώρα 9:00 17128 ώρα 9:00 17088 ώρα 9:30
16005 ώρα 9:00 18118 ώρα 9:00 17015 ώρα 9:30
18167 ώρα 9:00 16055 ώρα 9:00 15010 ώρα 9:30
15060 ώρα 9:00 17024 ώρα 9:00 17008 ώρα 9:30
14131 ώρα 9:00 17023 ώρα 9:00 17101 ώρα 9:30
15065 ώρα 9:00 17087 ώρα 9:30 17036 ώρα 9:30
14062 ώρα 9:00 16110 ώρα 9:30 15133 ώρα 9:30
10155 ώρα 9:00 12053 ώρα 9:30 13074 ώρα 9:30
17163 ώρα 9:00 17035 ώρα 9:30 17051 ώρα 9:30
16029 ώρα 9:00 18079 ώρα 9:30 18102 ώρα 9:30
18037 ώρα 9:00 16071 ώρα 9:30 17007 ώρα 9:30
10150 ώρα 9:00 16072 ώρα 9:30 16093 ώρα 9:30
18038 ώρα 9:00 16074 ώρα 9:30 16097 ώρα 9:30