Παράταση της περιόδου δηλώσεων / Εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές 5 ους φοίτησης/ Δηλώσεις για τους φοιτητές που εντάχτηκαν στο 5ετες πρόγραμμα σπουδών.

1.Η περίοδος των δηλώσεων παρατείνεται έως και το Σάββατο 30 Μαρτίου.
2.Οι φοιτητές/τριες ΤΕΙ που εντάχτηκαν στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους. Η δήλωση τους θα γίνει από τη γραμματεία.
3.Οι φοιτητές/τριες με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου έχουν πρόχειρες δηλώσεις:
AM
3655
19154
12119
2725
2725
18031
22042
22004
14128
2023134
16096
20147
Παρακαλούνται να τις οριστικοποιήσουν.
4.Οι φοιτητές του ΔΙΠΑΕ που δικαιούνται εμβόλιμη εξεταστική (εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο του 10), μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων και του χειμερινού εξαμήνου έως και τις 5/3/2024.
( Αυτοί οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να κάνουν μια δήλωση για το εαρινό εξάμηνο και μια ακόμη δήλωση -εμβόλιμη-χειμερινού εξαμήνου)