Ορισμός νέας ημερομηνίας έναρξης της περιόδου δηλώσεων.

Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι βαθμολογίες κάποιων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου δεν έχουν επικαιροποιηθεί μέχρι σήμερα στο iniportal και ως εκ τούτου ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης της περιόδου δηλώσεων.
Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21/02/2024 και ώρα 23:59 το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή 25/02/2024 και ώρα 23:59.

Οδηγίες:
Προτείνεται οι φοιτητές να κάνουν τη δήλωση των μαθημάτων τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λαπ τοπ – και όχι με το κινητό τους τηλέφωνο-.
Οι φοιτητές μπαίνουν με τους κωδικούς τους στο: https://sso.ihu.gr/ ( uniportal).
Εκεί, στο χρονικό πλαίσιο των παραπάνω ημερομηνιών, θα βρουν ειδοποίηση ότι μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων και αναλυτικές οδηγίες.