Ορισμός ακαδημαϊκών συμβούλων στους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ορίζονται οι παρακάτω ακαδημαϊκοί σύμβουλοι στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακ. έτους 2023-2024, γνωρίζοντας σας επίσης ότι:
• Ο Σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί, ενημερώνει, πληροφορεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους.
• Ο Σύμβουλος Σπουδών ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του φοιτητή. Σε περίπτωση απουσίας του Συμβούλου Σπουδών για μεγάλο χρονικό διάστημα (λ.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας, συνταξιοδότηση), η Συνέλευση αναθέτει τους φοιτητές του εν λόγω Συμβούλου σε άλλο μέλος ΔΕΠ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
22050 Γούλας Αθανάσιος

22051 Γούλας Αθανάσιος
2023001 Γούλας Αθανάσιος

2023002 Γούλας Αθανάσιος

2023003 Γούλας Αθανάσιος

2023004 Γούλας Αθανάσιος

2023005 Γούλας Αθανάσιος

2023006 Γούλας Αθανάσιος

2023007 Γούλας Αθανάσιος

2023008 Γούλας Αθανάσιος

2023009 Γούλας Αθανάσιος

2023010 Δημητρέλη Γεωργία

2023011 Δημητρέλη Γεωργία
2023012 Δημητρέλη Γεωργία
2023013 Δημητρέλη Γεωργία
2023014 Δημητρέλη Γεωργία
2023015 Δημητρέλη Γεωργία
2023016 Δημητρέλη Γεωργία
2023017 Δημητρέλη Γεωργία
2023018 Δημητρέλη Γεωργία
2023019 Δημητρέλη Γεωργία
2023020 Δημητρέλη Γεωργία
2023021 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023022 Θωμάρεϊς Απόστολος
2023023 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023024 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023025 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023026 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023027 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023028 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023029 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023030 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023031 Θωμάρεϊς Απόστολος

2023032 Ιμσιρίδου Αναστασία

2023033 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023034 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023035 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023036 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023037 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023038 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023039 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023040 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023041 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023042 Ιμσιρίδου Αναστασία
2023043 Καλογιάννη Ελένη

2023044 Καλογιάννη Ελένη
2023045 Καλογιάννη Ελένη
2023046 Καλογιάννη Ελένη
2023047 Καλογιάννη Ελένη
2023048 Καλογιάννη Ελένη
2023049 Καλογιάννη Ελένη
2023050 Καλογιάννη Ελένη
2023051 Καλογιάννη Ελένη
2023052 Καλογιάννη Ελένη
2023053 Καπνιστή Μαρία

2023054 Καπνιστή Μαρία

2023055 Καπνιστή Μαρία
2023056 Καπνιστή Μαρία
2023057 Καπνιστή Μαρία
2023058 Καπνιστή Μαρία
2023059 Καπνιστή Μαρία
2023060 Καπνιστή Μαρία
2023061 Καπνιστή Μαρία
2023062 Καπνιστή Μαρία
2023063 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023064 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023065 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023067 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023068 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023069 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023070 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023071 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023072 Καραγεωργίου Βασίλειος
2023073 Καραγεωργίου Βασίλειος

2023074 Καραγεωργίου Βασίλειος

2023076 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023077 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023078 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023079 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023080 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023081 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023082 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023083 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023084 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023085 Κουλούρης Aλέξανδρος
2023086 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023087 Λυκοτραφίτη Ελένη
2023088 Λυκοτραφίτη Ελένη
2023089 Λυκοτραφίτη Ελένη
2023090 Λυκοτραφίτη Ελένη
2023091 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023092 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023093 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023094 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023095 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023096 Λυκοτραφίτη Ελένη

2023097 Μωρίκη Αμαλία

2023098 Μωρίκη Αμαλία

2023099 Μωρίκη Αμαλία

2023101 Μωρίκη Αμαλία
2023102 Μωρίκη Αμαλία
2023103 Μωρίκη Αμαλία

2023104 Μωρίκη Αμαλία

2023105 Μωρίκη Αμαλία

2023106 Μωρίκη Αμαλία

2023107 Μωρίκη Αμαλία

2023108 Μωρίκη Αμαλία

2023109 Παπαγεωργίου Μαρία

2023110 Παπαγεωργίου Μαρία

2023111 Παπαγεωργίου Μαρία

2023112 Παπαγεωργίου Μαρία

2023113 Παπαγεωργίου Μαρία
2023114 Παπαγεωργίου Μαρία

2023115 Παπαγεωργίου Μαρία

2023116 Παπαγεωργίου Μαρία

2023117 Παπαγεωργίου Μαρία

2023118 Παπαγεωργίου Μαρία

2023119 Παπαγεωργίου Μαρία

2023120 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023121 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023122 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023123 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023124 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος
2023125 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023126 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023127 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023128 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023129 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023130 Παπαστεργιάδης Ευθύμιος

2023131 Ριτζούλης Χρήστος

2023132 Ριτζούλης Χρήστος

2023133 Ριτζούλης Χρήστος
2023134 Ριτζούλης Χρήστος
2023135 Ριτζούλης Χρήστος

2023136 Ριτζούλης Χρήστος

2023137 Ριτζούλης Χρήστος

2023138 Ριτζούλης Χρήστος

2023139 Ριτζούλης Χρήστος

2023140 Ριτζούλης Χρήστος

2023141 Ριτζούλης Χρήστος

2023142 Σαμαράς Πέτρος

2023143 Σαμαράς Πέτρος

2023144 Σαμαράς Πέτρος
2023145 Σαμαράς Πέτρος
2023146 Σαμαράς Πέτρος

2023147 Σαμαράς Πέτρος

2023148 Σαμαράς Πέτρος

2023149 Σαμαράς Πέτρος

2023150 Σαμαράς Πέτρος

2023151 Σαμαράς Πέτρος