Καθομολόγηση (τελετή ορκωμοσίας) Μαΐου 2024 / ώρα έναρξης / Διευκρινήσεις

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος» της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, στη Σίνδο.
Οι απόφοιτοι παρακαλούνται να προσέλθουν από τις 09:00 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο πρόγραμμα, προκειμένου να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα της ορκωμοσίας.
Το πρόγραμμα προσέλευσης στη γραμματεία (μόνο των αποφοίτων -χωρίς συγγενείς και φίλους-), θα το βρείτε:
Εναλλακτικά: Όσοι απόφοιτοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στη γραμματεία από την προηγουμένη ημέρα (Τετάρτη 29-05-2024) και ώρες 11:00-14:00 προκειμένου να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα της ορκωμοσίας. (Στην περίπτωση αυτή δε θα χρειαστεί να έρθουν στις 30/5/2024 νωρίτερα από την ώρα της ορκομωσίας όπως αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα).