ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Ως ημερομηνία της επομένης τελετής ορκωμοσίας του Τμήματός μας ορίζεται η 23 Νοεμβρίου 2023.
θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.