ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 14/11. Οι φοιτητές θα προσέλθουν κανονικά στα τμήματα που δήλωσαν. Ο εργαστηριακός χώρος είναι το Εργαστήριο Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.