Αίτηση Συμμετοχής στην Ορκωμοσία

Οι τελειόφοιτοι μας που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία στις 23 Νοέμβριου 2023 παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: itoumpas@admin.teithe.gr το αργότερο μέχρι 30-10-2023.
Στον τίτλο του μέιλ να γράφουν: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ + το ονοματεπώνυμο τους.
Οι φοιτητές μας που τελειώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 31-10-2023 και είναι η πρακτική η τελευταία τους υποχρέωση ώστε να ανακηρυχτούν πτυχιούχοι, μπορούν και αυτοί να στείλουν αίτηση για συμμέτοχη στην ορκωμοσία από σήμερα ως και τις 30-10-2023. Ωστόσο θα πρέπει:
1) Οπωσδήποτε στο πεδίο «παρατηρήσεις» να αναγράφεται η φράση: Τελευταία υποχρέωση μου είναι η πρακτική άσκηση, η οποία ολοκληρώνεται στις …………………………………….( ημερομηνία).
2) Στον τίτλο του μέιλ να γράφουν: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ / δεν έχω κάνει αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου + το ονοματεπώνυμο τους.
3) Το αργότερο μέχρι τις 2 Νοέμβριου να έχουν μεριμνήσει ώστε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης και να έχει κατατεθεί το βιβλιάριο πρακτικής στη γραμματεία. ( Οι φοιτητές/τριες να γνωρίζουν ότι μετά την έκδοση των πτυχίων θα πρέπει εκδοθούν οι «πάπυροι» κι έπειτα θα πρέπει το σύνολο των έντυπων να υπογραφούν από τον Πρύτανη και να επιστραφούν στη γραμματεία. ( Η διαδικασία αυτή απαιτεί περίπου 15 ημέρες. Συνεπώς η γραμματεία θα πρέπει να έχει τυπώσει –και ελέγξει- όλα τα έγγραφα το αργότερο στις 3 Νοεμβρίου).