Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, Δευτέρα 19/02/2024, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Αναλυτικότερα: Οι θεωρίες ξεκινούν από Δευτέρα 19/02/2024.
Τα εργαστήρια ξεκινούν από Δευτέρα 26/02/2024
Το μάθημα του Σεμιναρίου θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23/2 14-16, σύμφωνα με το πρόγραμμα, δείτε τις 4 πρώτες διαλέξεις.

Τα μαθήματα:
1. Αναλυτική Χημεία (για το εργαστήριο να παρακολουθείτε για σχετική ανακοίνωση από τον κ. Παπαστεργιάδη),
2. Έλεγχος Αυθεντικότητας Τροφίμων
3. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Νερού και
4. Διαχείριση Έργου, δε θα ξεκινήσουν όπως αναφέρεται παραπάνω. Θα ξεκινήσουν μόλις υπογραφεί η σύμβαση του εντεταλμένου διδάσκοντα ΕΣΠΑ. (Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση).
Δηλώσεις μαθημάτων
Οι Δηλώσεις μαθημάτων ξεκινούν από τις 19/2/ 2024 (το πρωί μετά τις 11:00) έως και τις 23/2/2024 (12:00 το βράδυ).
Οδηγίες: Προτείνεται οι φοιτητές να κάνουν τη δήλωση των μαθημάτων τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λαπ τοπ – και όχι με το κινητό τους-.
Οι φοιτητές μπαίνουν με τους κωδικούς τους στο: https://sso.ihu.gr/ ( uniportal).
Εκεί θα βρουν ειδοποίηση ότι μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων και αναλυτικές οδηγίες.
Γενικότερα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Το σύνολο των ECTS που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο είναι 48.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν Τμήμα. Στα μαθήματα που έχουν εργαστήριο θα μπορεί να επιλέξει ημέρα και ώρα που του ταιριάζει. Τα τμήματα έχουν περιορισμό στο σύνολο των φοιτητών που μπορούν να δεχτούν. Σε αυτή την περίπτωση διαλέγει κάποιο άλλο τμήμα. Στην περίπτωση ωστόσο που όλα τα Τμήματα είναι πλήρη τότε επιλέγει το τμήμα « Σε συνεννόηση με τον καθηγητή». Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να οριστικοποιήσετε τη δήλωση σας. Ειδάλλως η θέση σας σε κάποιο τμήμα δεν αποθηκεύεται.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΙΠΑΕ βαθμολογείται ένας φοιτητής μόνο εφόσον έχει δηλώσει το μάθημα του ηλεκτρονικά.