Έκδοση Βεβαιώσεων σπουδών διαδικτυακά μέσω Uniportal

Η Ιδρυματική υπηρεσία καταχώρησης βαθμολογιών Uniportal, παρέχει πλέον τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης έκδοσης βεβαιώσεων (προπτυχιακών) σπουδών, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στη γραμματεία του Τμήματος.
Για την έκδοση της βεβαίωσης σπουδών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
• Επισκεφθείτε τη σελίδα https://uniportal.ihu.gr
• Συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό
• Επιλέξτε διαδοχικά τα στοιχεία 1,2,3 που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο στιγμιότυπο οθόνης της υπηρεσίας.