Άδεια εξετάσεων / Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση για άδεια από την εργασία τους θα βρουν το έντυπο .
Τονίζεται ότι:
1)Το έντυπο πρώτα το υπογράφει ο καθηγητής και έπειτα θεωρείται από τη γραμματεία.
2)Εφόσον δίνετε περισσότερα από ένα μαθήματα καλό θα ήταν να υπογραφούν οι αντίστοιχοι καθηγητές σε ένα έντυπο ( και όχι διαφορετικό έντυπο για κάθε μάθημα).
2)Το υπογεγραμμένο από τον καθηγητή/τες έντυπο μπορείτε να το “σκανάρετε” και έπειτα να το στέλνετε σε μορφή pdf (και όχι φωτογραφία από το κινητό σας) στο μειλ: info@food.ihu.gr
Εναλλακτικά το έντυπο μπορεί να θεωρηθεί και από τη γραμματεία του Τμήματος και ώρες 10-12 καθημερινά.