Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023-2024

Η Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ( απαραίτητα) Βήματα:
ΒΗΜΑ 1) : Μέχρι 19/6: Αποστολή ολοκληρωμένων πτυχιακών στους Καθηγητές.
ΒΗΜΑ 2) : Μέχρι 24/6 : Συμπληρώστε τα στοιχεία στο google forms: https://forms.gle/ZoS2gh5B4rzXypd5A Στην περίπτωση που έχουν την ίδια εργασία δύο φοιτητές ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να συμπληρώσουν και οι δύο τη φόρμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ανωτέρω φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί (αυστηρά) από την Δευτέρα 17/06/2024 μέχρι τη Δευτέρα 24/06/2024 το αργότερο, ώστε να ετοιμάσουμε έγκαιρα το πρόγραμμα. ( Εάν κάποιος φοιτητής-τρια συναντήσει οποιοδήποτε θέμα στην συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας, παρακαλείται να στείλει e-mail στο info@food.ihu.gr).
ΒΗΜΑ 3) : Μέχρι 26/6 ( Διαδικτυακά ή εναλλακτικά σε έντυπη μορφή)
• Αποστολή email στο info@food.ihu.gr με τίτλο μηνύματος: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ+ Αριθμό Μητρώου την παρακάτω αίτηση.
• Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν την αίτηση παρουσίασης πτυχιακής εργασίας στη γραμματεία σε έντυπη μορφή τις ώρες 10-12 καθημερινά.
Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή και τον αρμόδιο καθηγητή επίσης. (Απαραίτητα συμπληρωμένος και ο τίτλος και στην Αγγλική γλώσσα. Χωρίς και τις δύο υπογραφές η αίτηση δε θα γίνεται δεκτή από την γραμματεία).

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.
Στην περίπτωση που έχουν την ίδια εργασία δύο φοιτητές συμπληρώνουν ο κάθε ένας τη δική του αίτηση.
Η παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών θα γίνει την Τετάρτη 03/07/2024 και στην περίπτωση που έχουμε μεγάλο αριθμό φοιτητών, τότε θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 04/07/2024.